CONBEXTRA GP VỮA XI MĂNG KHÔNG CO NGÓT

Liên hệ

VỮA XI MĂNG CONBEXTRA GP
Không co lại
Cường độ cao
Không chứa Clorua
Có thể được sử dụng ở độ nhất quán có thể chảy hoặc trát được

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn