Sikament R7N Chất phụ gia 25L và 5L

Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông Sikament R7N
Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao.
Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C-494 loại D.

Chỉ trì hoãn thời gian ninh kết nhưng không làm chậm quá trình đông cứng;
Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường;
Tăng cường độ cuối cùng;

Mua ngay
.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn