SIKA MONOTOP 615 HB VỮA XI MĂNG 25KG/ BAO

Liên hệ

Sika Monotop 615 HB là loại vữa xi măng, polyme cải tiến, công nghệ cao, không võng, một thành phần, có chứa silica fume.

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn