Chống thấm SEA Polyurethane – một thành phần gốc nước

Liên hệ

là lớp chống thấm polyurethane dạng lỏng, gốc nước, một thành phần.

  • Bể cá cảnh, bể tiểu cảnh;
  • Bể bơi;
  • Bể chứa nước thải;
  • Bể hóa chất.
.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn