Thanh trương nở Sika Swellstop (5m/cuộn)

Liên hệ

Khu vực sử dụng cho từng loại Thanh trương nở Sika Swellstop
Được thế kế để dùng cho mạch ngừng thi công trong các cấu kiện kín nước.
Lý tưởng cho màng ngừng giữa bê tông cũ và mới.
Trám kín hoàn hảo cho các mối nối giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
Trám kín hoàn hảo cho các ông xuyên sàn xuyên tường.
Đối với những ống có đường kính lớn thì sẽ dùng thanh trương nở có kích thước lớn.
Sử dụng cho các ống điện xuyên tường hoặc sàn.

Mua ngay
.
.
.
.
0905818515
Trí Sơn xin chào!. Bạn cần hỗ trợ gì?
0905818515