Sơn Tàu Biển KCC

Liên hệ

Sơn Tàu Biển sơn chống bẩn của KCC ngăn chặn sự bám dính của các sinh vật biển lên bề mặt tàu để bảo vệ hiệu quả bề mặt thân tàu trong một thời gian dài.

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn