Sơn Plastic

Liên hệ

Sơn plastic KCC dành cho thiết bị di động đề cập đến lớp phủ được áp dụng cho điện thoại di động, thiết bị máy tính bảng, thiết bị Bluetooth, thiết bị đeo được và các phụ kiện khác.

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn