Sơn ngoại thất Jotun TOUGH SHIELD 5 Lít

443,000 

Sơn ngoại thất Jotun TOUGH SHIELD có thể đáp ứng tất cả các tính năng cơ bản ở một lớp sơn ngoại thất đạt tiêu chuẩn. Sản phẩm có thể được sử dụng trên cả bề mặt mới hoặc bề mặt cũ đã được xử lý tốt.
Mua ngay
.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn