Sơn ngoại thất Jotun TOUGH SHIELD 5 Lít

443,000 

Sơn ngoại thất Jotun TOUGH SHIELD có thể đáp ứng tất cả các tính năng cơ bản ở một lớp sơn ngoại thất đạt tiêu chuẩn. Sản phẩm có thể được sử dụng trên cả bề mặt mới hoặc bề mặt cũ đã được xử lý tốt.
.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn