SikaTop Seal105 (25kg/bộ) Vữa Chống Thấm và Bảo Vệ Đàn Hồi

SikaTop Seal105 cung cấp những đặc tính sau:
– Các thành phần được chế tạo sẵn
– Dễ trộn và dễ thi công
– Có độ sệt để thi công như hồ dầu hoặc vữa trát
– Kết dính tốt với bề mặt đặc chắc
– Không thấm nước
– Là lớp cản hiệu quả tránh quá trình cacbonat hóa
– Không độc
– Không ăn mòn
– Đàn hồi nhẹ

 

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn