Sikagard 905 W Can 5Lit

Xử lý độ ẩm và hiện tượng kiềm hóa bề mặt –
Tạo màng thẩm thấu cứng trên bề mặt
Sikagard 905 W là sản phẩm lỏng, hệ nước có thể sử dụng ngay và tạo màng cứng chống thấm. Sikagard®-905 W sẽ trở nên trong suốt sau khi khô và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.
Có độ nhớt rất thấp
Trở nên trong suốt sau khi khô
Có thể dùng sơn hoặc giấy dán tường lên lớp phủ
.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn