Sikafloor Chapdur Grey Chất làm cứng sàn 25kg/bao

Liên hệ

Chất làm cứng sàn rắc khô gốc, vô cơ, có màu
Sikafloor Chapdur Grey là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay, ở dạng rắc khô.
Sikafloor Chapdur Grey có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ.

Màu tự nhiên
Kháng mài mòn cao
Giảm bụi cho bề mặt

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn