Sikafloor Chapdur Green Chất làm cứng sàn rắc khô gốc, vô cơ, có màu 25kg/ bao

Liên hệ

Sikafloor Chapdur Greenlà chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay, ở dạng rắc khô.
Sikafloor Chapdur Green có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ.

Màu tự nhiên
Kháng mài mòn cao
Giảm bụi cho bề mặt

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn