Sikadur 732 Chất kết nối gốc nhựa Epoxy (bộ 1kg)

Liên hệ

Sikadur 732 – Chất kết nối gốc nhựa Epoxy
– Màu sắc: Xám nhạt
– Đóng gói: 1kg/bộ (A+B)

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn