Sikadur 731 Keo epoxy 2 thành phần

Liên hệ

Sikadur 731 Là chất kết dính không dung môi 2 thành phần dựa trên sự kết hợp giữa nhựa epoxy và các chất trám cường độ cao được chọn lọc đặc biệt.

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn