Sika Intraplast Z HV phụ gia chống thấm 18kg/bao

Liên hệ

Sika Intraplast Z HV giảm sự tách nước trong hỗn hợp. Nó ngăn sự ngăn sự ninh kết sớm và cho phép giảm lượng nước sử dụng. Tùy thuộc vào liều lượng sử dụng và đặc trưng cấp phối, sản phẩm cho phếp sản xuất vữa lỏng phun được đến vữa sệt.

.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn