Fosroc Supercast PVC Waterstop băng cản nước

Băng cản nước Fosroc Supercast PVC Waterstop
Băng cản nước Fosroc hay Fosroc Supercast PVC Waterstop Range dùng để trám khe co giãn và qua mạch ngừng các cấu kiện bê tông có thể hàn dễ dàng tại công trường khi có sẵn dao hàn.

Mua ngay
.
.
.
.
Gọi cho Trí Sơn